สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

แผ่นดินไท ตอน ออกกำลังกาย ทางรอดเพื่อสุขภาพ 2

สุข 8

รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

เมื่อหน้าที่และผลดีของการออกกำลังกาย ไม่ได้ตีกรอบเฉพาะเพื่อป้องกันโรคและ สำหรับคนที่แขนขาดีเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการเยียวยารักษาเพื่อยืดต่อชะตาชีวิต อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์คุณค่าและความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ของผู้พิการอีกด้วย