สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

แผ่นดินไท ตอน ออกกำลังกาย ทางรอดเพื่อสุขภาพ 3

สุข 8

รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวินัยใหม่ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องยากของผู้คิดเริ่มต้น มุ่งมั่น สม่ำเสมอ พนักงาน 5 คน 5 ตำแหน่ง ของบริษัทแห่งหนึ่ง คือผลพิสูจน์ถึงประโยคดังกล่าว