สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

แผ่นดินไท ตอน นมแม่ มหัศจรรย์อาหารมื้อแรกแห่งชีวิต โรงเรียนดีมีสุข 2

สุข 8

รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

ไม่มีอาหารชนิดใดจะวิเศษสุดสำหรับชีวิตใหม่ที่เพิ่งกำเนิดขึ้นมา มากไปกว่า เลือดในอกของแม่ ที่ทั้งอิ่ม ทั้งปลอดภัย แต่แล้วทำไม ‘หนูจึง...ไม่ได้กินนมแม่’