สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

แผ่นดินไท ตอน โรงเรียนดีมีสุข 1

สุข 8

รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

เมื่อหลักสูตรการศึกษาแยกวิชาความรู้ออกจากชีวิต ไม่อาจนำพามนุษย์ก้าวพ้นวิกฤติแห่งยุคสมัย การขับเคลื่อนโรงเรียนทางเลือกและหลักสูตรทางรอด จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อมุ่งสร้างเด็กไทยให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จะเป็นอย่างไรต้องติดตาม