สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

แผ่นดินไท ตอน โรงเรียนดีมีสุข 2

สุข 8

รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

นวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาที่บูรณาการความรู้ให้อยู่คู่กับชีวิต ด้วยหลักสูตรท้องถิ่น ที่ทำให้การเรียนรู้ยืนหยัดอยู่บนรากเหง้าของวัฒนธรรม วิชาจิตศึกษาและวิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์ ที่ถ่ายทอดด้วยความรักและภาษาใจของครู ผู้เป็นต้นแบบแห่งความดีงาม