สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

แผ่นดินไท ตอน Happy Workplace สร้างสุขในองค์กร 2

สุข 8

รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

เชื่อว่าบริษัทที่เป็นองค์กรใหญ่ ให้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่า มีสวัสดิการที่ดี ถือเป็นที่ทำงานในฝันของใครหลายคน แต่ใความจริงแล้วองค์ประกอบของการทำงานมีมากกว่านั้น สิ่งหนึ่งคือความสุขในที่ทำงาน หากเราเจอเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานที่ไม่ดี เราจะผ่านไปได้หรือไม่ หรือจำเป็นต้องสร้างองค์กรแห่งความสุขขึ้นมา จะทำอย่างไร ในรายการมีคำตอบ