สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

แผ่นดินไท ตอน อบต. ปากพูน การเมืองฉบับประชาชน 1

สุข 8

รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

ท่ามกลางความไม่เข้าใจทางการเมืองของประชาชน ที่ อบต.ปากพูนได้แก้ปัญหานี้ โดยให้โอกาสชาวปากพูนมีสิทธิมีเสียงที่จะร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมออกแบบความสุขให้กับชุมชนของตนเอง อบต.ชาวปากพูน จึงเรียกการเมืองของพวกเข้าว่า ‘การเมืองกินได้’ จะกินกันอย่างไร ต้องดู