สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

แผ่นดินไท ตอน หัวใจความเป็นมนุษย์ 1

สุข 8

รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

โลกทุนนิยมได้ชักนำผู้คนให้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องกำไร จนทำให้ขาดความเห็นอกเห็นใจ แม้กระทั่งในแวดวงสาธารณสุขก็ยังมีปัญหา เกื้อจิตร แขรัมย์ พยาบาลแห่งโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ แก้ปัญหานี้ด้วยการดูแลผู้ป่วยด้วยความเมตตาอารี ทำให้คนไข้ที่เคยสิ้นหวัง กลับมามีความหวังขึ้นอีกครั้ง ติดตามภาพประทับใจได้รายการ