สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

แผ่นดินไท ตอน บทเรียนจากระยอง

สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

download 1,848
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

รู้ไหมว่า ระยองเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ชีวิตประชากรขาด ‘ดุลยภาพ’ มากที่สุด จากการพัฒนาที่มากเกินความจำเป็น ในขณะที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ปัญหากลับสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ปัญหาเหล่านั้นมีอะไรบ้าง และเราจะช่วยได้อย่างไร ต้องติดตาม