สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

แผ่นดินไท ตอน สิ้นนา คือ สิ้นชาติ

สุข 8

รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

ชาวนาในประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคแห่งการเลิกพึ่งพาตัวเองแต่หันไปพึ่งพาปัจจัยภายนอก ต้นทุนการผลิตจึงสูงมาก เมื่อการทำเกษตรล้มเหลว ผืนดินแห่งชีวิตต้องเปลี่ยนมือไปสู่นายทุน เรากำลังสูญสิ้นวิถีชาวนาจริงหรือ