สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

แผ่นดินไท ตอน เชื้อไฟแห่งความหวัง

สุข 8

รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ แห่งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนสองสลึง จ.ระยอง เป็นผู้ที่ลุกขึ้นมาพิสูจน์ความจริงว่า การหวนคืนสู่วิถีเก่า บนฐานการพึ่งพาตัวเอง ด้วยการผสาน องค์ความรู้แบบฐานไท ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือทางรอดที่จะนำพาชีวิต และประเทศชาติ ไปสู่การพัฒนาที่สมดุลได้