ลดพุง ลดโรค

สุขภาพกายใจ

The Firm องค์กรซ่อนอ้วน 2 ตอนที่ 3 ประกาศเป้าหมาย

ลดพุง ลดโรค

รายการโทรทัศน์เพื่อสื่อสารรณรงค์สร้างความรู้การลดพุงลดโรค ในรูปแบบรายการเรียลลิตี้ตามติดชีวิตคนใน 2 องค์กร ได้แก่ SCG และกรมอนามัย  ที่มีภารกิจที่ต้องพิชิตเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้ภายใน3 เดือน มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีที่ยั่งยืน

download 2,005
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : สุขภาพ , อ้วน , ออกกำลังกาย , อาหาร, ลดพุงลดโรค, NCDs, เรียลลิตี้
1 ตุลาคม 2557

การตรวจร่างกายของกรมอนามัย และประกาศเป้าหมาย
- ลดรอบพุงของคนที่เกินมาตรฐาน จาก 8,600 เซนติเมตร ให้เหลือ 6,600 เซนติเมตร
- ลดน้ำหนักรวมกันทุกคน จาก 11,400 กิโลกรัม ให้เหลือ 11,000 กิโลกรัม
การตรวจร่างกายของ SCG และประกาศเป้าหมาย
- ย้ายโหลปิงปองให้ได้หมดทุกคน