ลดพุง ลดโรค

สุขภาพกายใจ

The Firm องค์กรซ่อนอ้วน 2 ตอนที่ 5 ลองถูกลองผิด

ลดพุง ลดโรค

รายการโทรทัศน์เพื่อสื่อสารรณรงค์สร้างความรู้การลดพุงลดโรค ในรูปแบบรายการเรียลลิตี้ตามติดชีวิตคนใน 2 องค์กร ได้แก่ SCG และกรมอนามัย  ที่มีภารกิจที่ต้องพิชิตเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้ภายใน3 เดือน มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีที่ยั่งยืน

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : สุขภาพ , อ้วน , ออกกำลังกาย , อาหาร, ลดพุงลดโรค, NCDs, เรียลลิตี้
1 ตุลาคม 2557

“เอสซีจี” เกิดเหตุการณ์พนักงานชวนกันไปกิน ข้าวมันไก่จานยักษ์  แสดงถึงความไม่ตระหนัก ถึงเป้าหมายองค์กรในการลดพุง ผู้นำ และแกนนำ ทราบเรื่องจากเฟซบุ๊ก จึงคิดหาวิธีการ จัดการองค์กร
“กรมอนามัย” รณรงค์ให้ออกกำลังกายด้วย “จักรยาน” แต่เมื่อเวลาผ่านไปมีคนมาใช้จักรยาน น้อยลง แกนนำจึงหาทางนำจักรยานมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในการทำงาน

“อาสาสมัครทั้ง 6 คน” คิดหาวิธีลองถูกลองผิด ตามที่ตนเอง ชอบ สะดวก และถนัด มีทั้งได้ผล และไม่ได้ผลแตกต่างกันไป เช่น พี่จอย เพิ่มการออกกำลังกายมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้ลดการกินของ ตัวเอง อ๊อฟ ค้นพบวิธีการชนะใจ อ.อารมณ์ ในเรื่องการกิน