ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

เมืองใจดี Download คู่มือบ้านใจดี

ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

download 357
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : บ้าน , ผู้สูงอายุ , Universal Design
1 มกราคม 2557

แคมเปญรณรงค์ผลักดันให้เกิดการดำเนินการออกแบบปรับปรุงพื้นที่สาธารณะโดยยึดหลัก Universal design ในกรุงเทพมหานครและประเทศไทย