ธนาคารจิตอาสา

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

timebank (Subtitle)

ธนาคารจิตอาสา

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

download 1,802
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ชุมชน,อาสา,ปันเวลา
1 มกราคม 2554

ระบบฝากเวลา (Time Bank) : เป็นระบบสนับสนุนการทำงานอาสา ที่เข้าถึงได้ทาง Internet ให้อาสาสมัครได้แสดงความตั้งใจจะใช้เวลาเพื่อทำงานอาสา ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมกับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม พัฒนาระบบสนับสนุนโอกาสการเข้าถึงงานอาสาคือ ธนาคารจิตอาสา หรือ TIMEBANK เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงของประชาชนที่สนใจอยากทำงานช่วยเหลือสังคม ผ่านเว็บไซต์ www.jitarsabank.com