รายการโทรทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์สังคม

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

เรื่องบันดาลใจ ตอน 42 เรื่องเพศคุยได้

รายการโทรทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์สังคม

6 คาแรคเตอร์ จากนักวาดภาพประกอบชื่อดัง ที่จะสลับกันมาเล่าเรื่องสร้างแรงบันดาลใจในการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
16 ตุลาคม 2558

เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น เรื่องเพศเป็นเรื่องสำคัญ คนที่จะสอนพวกเขาได้ดีที่สุด คือ พ่อแม่