รายการโทรทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์สังคม

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

เรื่องบันดาลใจ ตอน 47 การจำกัดความเร็วในเขตเมือง

รายการโทรทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์สังคม

6 คาแรคเตอร์ จากนักวาดภาพประกอบชื่อดัง ที่จะสลับกันมาเล่าเรื่องสร้างแรงบันดาลใจในการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
16 ตุลาคม 2558

ในเขตเมืองที่คนอาศัยอยู่ร่วมกันหนาแน่น การจำกัดความเร็วในการขับรถเป็นเรื่องสำคัญ