รายการโทรทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์สังคม

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

เรื่องบันดาลใจ ตอน 50 การเตรียมพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุ

รายการโทรทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์สังคม

6 คาแรคเตอร์ จากนักวาดภาพประกอบชื่อดัง ที่จะสลับกันมาเล่าเรื่องสร้างแรงบันดาลใจในการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
16 ตุลาคม 2558

เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยน การเตรียมตัวให้ดีตั้งแต่วัยหนุ่มสาว เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีความพร้อมที่ดี