รายการโทรทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์สังคม

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

เรื่องบันดาลใจ ตอน 52 กิจการเพื่อสังคม

รายการโทรทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์สังคม

6 คาแรคเตอร์ จากนักวาดภาพประกอบชื่อดัง ที่จะสลับกันมาเล่าเรื่องสร้างแรงบันดาลใจในการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
16 ตุลาคม 2558

การรวมตัวของคนกลุ่มหนึ่ง ที่รู้จักกันในชื่อ สสส.และภาคีเครือข่าย ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน