ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

เมืองใจดี - บ้านใจดี

ประชากรกลุ่มเฉพาะ

ครอบครัว ชุมชน สังคม

download 282
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2556

แคมเปญรณรงค์ผลักดันให้เกิดการดำเนินการออกแบบปรับปรุงพื้นที่สาธารณะโดยยึดหลัก Universal design ในกรุงเทพมหานครและประเทศไทย