ออกกำลังกาย / กิจกรรมทางกาย

สุขภาพกายใจ

ภาพวาดจักรยาน

ออกกำลังกาย / กิจกรรมทางกาย

โฆษณาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรู้เท่าทันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ให้แก่เด็กและประชาชนอย่างถูกต้อง

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย
1 มกราคม 2549

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มีการแพร่ระบาด และทุกคนมีโอกาสติดโรคนี้ ดังนั้น จึงควรร่วมกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยการหยุดวัฎจักรของการเกิดโรค ด้วยเหตุนี้จึง ทำให้ เกิดโครงการ “ปังปอนด์ยุวทูตวัยใส กับ ปฎิบัติการ ปิ๊ด ปี้ ปิ๊ด รวมพลังสู้หวัด” พร้อมพัฒนาหลัก 3 ป. ป้องกัน เปลี่ยนแปลง และ ปลอดภัย ขึ้นมาเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติตน ให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าว โดยเน้นการสื่อสารอย่างเข้าถึง เข้าใจง่าย พร้อมนำไปปฏิบัติได้จริง