กฏหมายไม่ดื่ม ไม่ขายแอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์

พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กฏหมายไม่ดื่ม ไม่ขายแอลกอฮอล์

โฆษณารณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกฏหมายที่เกี่ยวกับการบริโภคแอลกอฮอล์

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

มาตรการทางกฎหมายในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่นักดื่ม มีการกำหนดสถานที่จำหน่ายและเวลาในการจำหน่ายอย่างชัดเจน