กฏหมายไม่ดื่ม ไม่ขายแอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์

บรรยากาศร่ำสุรา

กฏหมายไม่ดื่ม ไม่ขายแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากบริโภคเข้าไปจะทำให้เกิดการขาดความยับยั้งชั่งใจ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2548

ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน เช่นต่อตัวผู้ดื่มเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว การว่างงาน การตกงาน ปัญหาสุขภาพเกิดโรคแทรกซ้อนทางร่างกายและจิตใจที่เรื้อรังและรุนแรง ผลกระทบต่อครอบครัวเช่น เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การหย่าร้าง ครอบครัวแตกแยก ทะเลาะวิวาท ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ