งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

อื่นๆ

การเดินทางของความสุข 30 วินาที

งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

เนื่องด้วยครบรอบ 15 ปี สสส. จึงได้จัดทำเพลง การเดินทางของความสุข ขึ้นมา เพื่อแทนคำขอบคุณแก่ ภาคีเครือข่าย และภาคส่วนต่างๆ ที่คอยสนับสนุนการทำงานของ สสส. ในการสร้างเสริมสุขภาวะแก่คนไทยมาตลอด 15 ปี

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
6 พฤศจิกายน 2560