สสส.

อื่นๆ

Thaihealth's Talk : อรุษ นวราช

สสส.

อื่นๆ

download 424
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :

เทปบันทึกจาก ThaiHealth's Talk เวทีสร้างแรงบันดาลใจ จาก 13 นักสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมจากหลากหลายสาขาอาชีพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี สสส. การเดินทางของความสุข เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 อรุษ นวราช-ผู้บุกเบิก "สามพรานโมเดล" ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ บนพื้นฐานของการค้าที่เป็นธรรม