ออกกำลังกาย / กิจกรรมทางกาย

สุขภาพกายใจ

จะแพ้หรือชนะ ไม่สำคัญ แค่เริ่มก็ชนะใจตัวเองแล้ว

ออกกำลังกาย / กิจกรรมทางกาย

#thaihealthdayrun #วิ่งสู่ชีวิตใหม่

หนังโฆษณาเรื่อง "แพ้หรือชนะ" จัดทำขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนลุกขึ้นมาวิ่งออกกำลังกาย ตั้งแต่ปี 2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการ Thai Health Day Run เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
6 พฤศจิกายน 2560

โครงการนี้ได้กระตุ้นให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่เข้าสู่สนามวิ่งเป็นจำนวนมาก ภายใต้คำขวัญ “วิ่งสู่ชีวิตใหม่” (Run for New Life) เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนใช้การวิ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง เกิดเป็นกรณีศึกษาของผู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตจากการวิ่งขึ้นมากมาย โครงการ Thai Health Day Run ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การพัฒนาผู้นำการวิ่งเพื่อสุขภาพที่มาจากหลายภาคส่วน เช่น นักวิ่งทางไกลทีมชาติไทยทั้งอดีตและปัจจุบัน ให้เป็นแกนนำในการสร้างนักวิ่งหน้าใหม่ โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการวิ่งและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการสื่อสารรณรงค์เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวในเรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นกระแสความนิยมในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย