พิษภัยบุหรี่

บุหรี่

ทำลาย

พิษภัยบุหรี่

"บุหรี่" ถูกจัดให้เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่ง ส่วนโทษของบุหรี่นั้นไม่ได้น้อยไปกว่ายาเสพติดชนิดอื่นๆ แต่กลับมีพิษร้ายแรงมากกว่า และยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคร้ายแรงต่อผู้สูบได้มากมาย

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2556

บุหรี่/ ยาสูบเป็นสาเหตุสำคัญของโรคต่างๆ อาทิ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอด และโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมีอันตรายถึงชีวิตหรือก่อให้เกิดความพิการเรื้อรัง หากดูค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยจากบุหรี่ จะพบว่ามีค่าใช้จ่ายถึง 43.6 พันล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของจีดีพีของประเทศไทย หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของงบประมาณด้านสาธารณสุขของประเทศไทย มีหลักฐานทางวิชาการที่ยืนยันว่าบุหรี่มีฤทธิ์ในการเสพติดสูง ทำให้การเลิกบุหรี่ด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องง่าย ครอบครัวและสังคม จึงมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากที่ทำให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ สามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด