ตรวจสุขภาพ

สุขภาพกายใจ

โฆษณารณรงค์ตรวจสุขภาพสำคัญกับทุกวัย

ตรวจสุขภาพ

เช็กรายการตรวจสุขภาพเบื้องต้นที่เหมาะกับคุณ คลิก! www.healthcheckup.in.th #ตรวจสุขภาพสำคัญกับทุกวัย

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ตรวจสุขภาพ
12 มกราคม 2561

การตรวจสุขภาพ “ไม่ใช่การตรวจเพื่อมุ่งค้นหาว่าป่วยเป็นโรคอะไร” แต่ต้องเป็น “การตรวจในขณะที่ยังไม่ป่วยเพื่อเน้นหาปัจจัยเสี่ยงความเป็นไปได้ว่าอาจป่วยด้วยโรคอะไร และมีการแนะนำเพื่อปรับพฤติกรรมจากปัจจัยเสี่ยงนั้น” ซึ่งภายหลังการตรวจจะได้รับแนะนำให้มีการดูแลสุขภาพ ปรับพฤติกรรมและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อโรคให้เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของแต่ละคนได้ถูกต้องต่อไป

การตรวจสุขภาพมีความจำเป็นต่อทุกช่วงวัย