สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

โฆษณารณรงค์แคมเปญสิ่งเล็กๆที่สร้างลูก ชุด โจร ความยาว 3.23 นาที

สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก

นิทานช่วยให้ลูกคุณรอดพ้นจากมือโจรได้ยังไง

 

download 1,955
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : สิ่งเล็กๆที่สร้างลูก , จ๊ะเอ๋
18 กุมภาพันธ์ 2561

การเล่าและการอ่านนิทานให้ลูกฟังทุกวันช่วยให้เด็กเริ่มต้นเรียนรู้ผ่านการฟังและการดู เขาจะเก็บสะสมคำที่ได้ยิน ภาพที่ได้เห็นไว้ในสมอง เมื่อมีคำศัพท์มากขึ้นก็จะสามารถเรียนรู้สิ่งรอบตัวมากขึ้น ลูกจะมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีสามารถคิดและพูดสื่อสารช่างคิด ช่างถามและช่างสังเกต ได้ดีกว่าเด็กอื่นๆที่มีคลังคำศัพท์ และประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องราวต่างๆน้อย 

Agency : Monday / Production House : Mum Films / ผู้กำกับ : คุณสุธน เพชรสุวรรณ

ทีมงานสร้างสรรค์ : คุณวิบูลย์ ลีภักดิ์ปรีดา (Chief Creative officer)

คุณพรรษมล ลิมปิศิริสันต์ (Chief Creative officer)

คุณสิงห์ โพธิ์สุวรรณ (Innovation & Creative Director)

คุณชุ่มจิตต์ ยวนแหล (Art Director)