ดื่มไม่ขับ

อุบัติเหตุ

โฆษณารณรงค์แคมเปญกลับบ้านปลอดภัย ชุด ลดสถิติช่วงสงกรานต์ ความยาว 15 วินาที

ดื่มไม่ขับ

สงกรานต์นี้ ขับขี่ปลอดภัย ไม่มีใครเป็นหนึ่งในสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ดื่มไม่ขับ , สงกรานต์ , กลับบ้านปลอดภัย
23 มีนาคม 2561

เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาทีเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนมากที่สุดของปี โดยเฉพาะช่วง 7 วันอันตราย 11 - 17 เมษายนของทุกปี สาเหตุหลักมาจากการดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับ และการขับขี่ด้วยความเร็ว ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ อันดับหนึ่งคือ รถมอเตอร์ไซค์ รองมาคือรถกระบะ

สำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณะสุข และภาคีเครือข่ายได้เห็นถึงความจำเป็นในการทำการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงสำคัญในการไม่ขับขี่หลักการดื่ม และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปสู่การลดสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตทางรถยนต์ในช่วง 7 วันอันตราย

----------------------------------------------------------

Agency : บริษัท มีเดียคอม จำกัด

Production House : บริษัท ม่ำฟิล์ม จำกัด

ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา : นายสุธน เพ็ชรสุวรรณ