งานเลี้ยงปลอดเหล้า

แอลกอฮอล์

งานบุญอันตราย 1.30m

งานเลี้ยงปลอดเหล้า

แนวคิดการทำให้เทศกาลงานบุญ เป็นงานที่ปลอดเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นับเป็นแนวคิดที่ควรสร้างให้เกิดจิตสำนักในชุมชน เพราะนับเนื่องในอดีตที่ชุมชนจัดเทศกาลงานบุญมักมีเครื่องดื่มมึนเมามาร่วมในงานด้วยเสมอ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
19 ธันวาคม 2551

ปัจจุบัน สถานการณ์การตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มีการทำการตลาดในรูปแบบจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ให้การสนับสนุนงานเทศกาลต่างๆมากมาย ทำให้ในงานมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดผลเสียต่างๆที่ตามมามากมาย เช่น อุบัติเหตุ, ทะเลาะวิวาท, การล้วงละเมิดทางเพศ, เศรษฐกิจ เป็นต้น และเพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้น จึงได้เกิดงานรณรงค์ให้มีการจัดเทศกาลงานบุญปลอดเหล้าเกิดขึ้น โดยที่มุ่งเป้าไปสู่การสนับสนุนให้เหล่าประธานผู้จัดงาน หรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจจัดงานเทศกาลต่างๆเข้าร่วมการจัดเป็นเทศกาลงานบุญปลอดเหล้า