งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

ป้ายกลางแจ้ง เลิกเหล้าแล้วแข็งแรง

งดเหล้าเข้าพรรษา

สื่อภาพนิ่ง โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ปี2561

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : งดเหล้าเข้าพรรษา, เหล้า, แอลกอฮอล์, เลิกเหล้าแล้วแข็งแรง
13 กรกฏาคม 2561

สื่อภาพนิ่ง โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ปี2561

ป้ายกลางแจ้ง เลิกเหล้าแล้วแข็งแรง ขนาด 17*40 เมตร