ลดพุง ลดโรค

สุขภาพกายใจ

โฆษณารณรงค์แคมเปญ ลดพุง ลดโรค ชุด ออกกำลังกาย ความยาว 30 วินาที

ลดพุง ลดโรค

ไขมันเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกายต่อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป

download 1,975
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ออกกำลังกาย , ลดพุงลดโรค
1 ตุลาคม 2561

ไขมันเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกายต่อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป เพื่อสุขภาพที่ดีควรออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์