ลดพุง ลดโรค

สุขภาพ

โฆษณาสื่อออนไลน์ ชุด ผีพุง ความยาว 1.50 นาที

ลดพุง ลดโรค

สุขภาพ

download 98
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ออกกำลังกาย , ลดพุงลดโรค
1 ตุลาคม 2561

เคล็ดลับพิชิตพุง -เพิ่มกิจกรรมทางกาย เพราะไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกายต่อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป เพื่อสุขภาพที่ดีควรออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์ - 2:1:1 เป็นแนวคิดการกำหนดปริมาณอาหารที่เหมาะสม โดยการกะด้วยสายตา แบ่งสัดส่วนจานเป็นผัก 2 ส่วน ข้าว 1 ส่วน เนื้อสัตว์ 1 ส่วน