งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

อื่นๆ

ชีวิตดี..เริ่มที่เรา (สสส.)

งานกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ

คุณคิดว่ายากแค่ไหน... ที่จะทำให้ใครสักคนลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะทำได้ ลุกขึ้นมาเปลี่ยนในสิ่งที่ทำมาค่อนชีวิต .... อยากเห็นสังคมเปลี่ยนแปลง ต้องเริ่มจากที่ตัวเรา

#ชีวิตดีเริ่มที่เรา

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : สสส. , ชีวิตดีเริ่มที่เรา
30 สิงหาคม 2562

คุณคิดว่ายากแค่ไหน... ที่จะทำให้ใครสักคนลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะทำได้ ลุกขึ้นมาเปลี่ยนในสิ่งที่ทำมาค่อนชีวิต .... อยากเห็นสังคมเปลี่ยนแปลง ต้องเริ่มจากที่ตัวเรา

#ชีวิตดีเริ่มที่เรา