งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

ตับกลับมาดีก่อนเข้าพรรษา 30 วินาที

งดเหล้าเข้าพรรษา

โฆษณารณรงค์ทางโทรทัศน์ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2562

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า , แอลกอฮอล์ , งดเหล้าเข้าพรรษา
12 กรกฏาคม 2562

โฆษณารณรงค์ทางโทรทัศน์ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2562

ตับเป็นอวัยวะพิเศษที่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ เพียงแค่หยุดดื่มแอลกอฮอล์ พรรษานี้มางดเหล้าให้ตับกลับมาดี!