งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

โฆษณารณรงค์แคมเปญ งดเหล้าเข้าพรรษา ชุด ตับกลับมาดีกลางพรรษา ความยาว 1.31 นาที

งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

download 191
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า , แอลกอฮอล์ , งดเหล้าเข้าพรรษา
31 กรกฏาคม 2562

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่งดเหล้าเข้าพรรษา จนถึงวันนี้ แผนกตับของคุณก็จะเริ่มฟื้นฟูตัวเอง จนกลับมาดีอีกครั้ง เพื่อตับที่ดีของคุณ งดเหล้าให้ครบพรรษา ปรึกษาเลิกเหล้าโทร 1413