งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

ตับกลับมาดีก่อนออกพรรษา 15 วินาที

งดเหล้าเข้าพรรษา

โฆษณารณรงค์ทางโทรทัศน์ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ปี2562

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า , แอลกอฮอล์ , งดเหล้าเข้าพรรษา
11 กรกฏาคม 2562

โฆษณารณรงค์ทางโทรทัศน์ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ปี2562

ตับเป็นอวัยวะพิเศษ สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ เพียงแค่หยุดดื่ม พรรษานี้ สสส. ชวนคุณงดเหล้า ให้ตับกลับมาดี