งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

ตับกลับมาดีกลางพรรษา 15 วินาที

งดเหล้าเข้าพรรษา

สื่อป้ายภาพเคลื่อนไหว โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี2562

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า , แอลกอฮอล์ , งดเหล้าเข้าพรรษา
31 กรกฏาคม 2562

สื่อป้ายภาพเคลื่อนไหว โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี2562