เชื้อดื้อยา

สุขภาพกายใจ

โฆษณารณรงค์แคมเปญป้องกันเชื้อดื้อยา ชุด ซานตาคลอส ความยาว 15 วินาที

เชื้อดื้อยา

#เชื้อดื้อยา #แบคทีเรียหรือไวรัสเช็กให้ชัดก่อนกินยาปฏิชีวนะ #เป็นไวรัสพักผ่อนก็พอไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะ

เป็นหวัดก็กินยา เจ็บคอก็กินยา เคยกินแล้วหาย เช็กให้ชัดว่าเป็นไวรัสหรือแบคทีเรีย

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เชื้อดื้อยา
27 ตุลาคม 2562

เป็นหวัดก็กินยา เจ็บคอก็กินยา เคยกินแล้วก็หาย เช็กให้ชัดว่าเป็นไวรัสหรือแบคทีเรีย ดูคลิปนี้ก่อน ถ้าไม่อยากเกิดเชื้อดื้อยา #เชื้อดื้อยา #แบคทีเรียหรือไวรัสเช็กให้ชัดก่อนกินยาปฏิชีวนะ #เป็นไวรัสพักผ่อนก็พอไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะ #หยุดการเกิดเชื้อดื้อยา