ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

Q & A เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์ No.001

ป้องกันโรคติดต่อ

ถาม ทำไมต้องห้าม คนอายุ 70 ปีขึ้นไป และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ไม่ให้ออกจากบ้านช่วงนี้

ตอบ เพราะอัตราการเสียชีวิตของผู้มีอายุ 70-79 ปี สูงถึง 8%และสูงขึ้นเป็น 14.8%ในคนอายุ 80 ปีขึ้นไป เนื่องจาก

ปอดของผู้สูงอายุมักอ่อนแอตามวัย และเชื้อโควิด-19 จะไทำลายปอดจนฟื้นฟูไม่ได้ เสี่ยงเสียชีวิต

ส่วนเด็กต่ำกว่า 5 ขวบ หากติดเชื้อมักมีอาการรุนแรงกว่าเด็กโต

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ไวรัสโคโรนา , Covid-19 ,ไทยรู้สู้โวิด,โควิด
3 เมษายน 2563