เรื่องเพศคุยได้

สุขภาวะทางเพศ

ช่างพูด

เรื่องเพศคุยได้

โฆษณารณรงค์เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เพื่อความตระหนักรู้ให้แก่กลุ่มเยาวชนให้รู้จักยับยั้งชั่งใจ  เสริมภูมิคุ้มกันให้กับวัยรุ่นให้ได้ความรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง ทางด้านร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง ตลอดจนเท่าทันต่อสถานการณ์ การมีปฏิสัมพันธ์การคบหาเพื่อต่างเพศ รวมทั้งการป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เพศ,วัยรุ่น,สุขภาพกาย,สุขภาวะ,ผู้ชาย
1 มกราคม 2553

เสริมภูมิคุ้มกันให้กับวัยรุ่นให้ได้ความรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง ทางด้านร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง ตลอดจนเท่าทันต่อสถานการณ์ การมีปฏิสัมพันธ์การคบหาเพื่อต่างเพศ รวมทั้งการป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร