เรื่องเพศคุยได้

สุขภาวะทางเพศ

โตขึ้น

เรื่องเพศคุยได้

แคมเปญรณรงค์สร้างความเข้าในการสื่อสารเรื่องเพศกันภายในครอบครัว  การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัว ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว เหมือนเรียนคณิตศาสตร์ การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัวต้องอาศัยความเข้าใจกัน และความร่วมมือจากคนในครอบครัวเป็นหลัก

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เพศ,วัยรุ่น,สุขภาวะ,ผู้หญิง
1 มกราคม 2553

การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัว ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว เหมือนเรียนคณิตศาสตร์ การพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัวต้องอาศัยความเข้าใจกัน และความร่วมมือจากคนในครอบครัวเป็นหลัก