ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

ล้างมือกันหรือยัง? 7.5 วินาที

ป้องกันโรคติดต่อ

สื่อแอนิเมชั่นให้ความรู้ โครงการโควิด-19 ปี 2564

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ช่วยกันสู้โควิด,ป้องกันโรคติดต่อ,โควิด-19
21 มกราคม 2564

ล้างมือกันหรือยัง?
ก่อนมื้ออาหารอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที เพื่อป้องกันเชื้อโรค