ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

สื่อภาพออนไลน์ ในที่ทำงานคุณเสี่ยงรับเชื้อโรคอะไรบ้าง

ป้องกันโรคติดต่อ

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ช่วยกันสู้โควิด,ป้องกันโรคติดต่อ,โควิด-19,ที่ทำงาน,Office
28 ธันวาคม 2563

อยู่แต่ในออฟฟิศ…ก็มีโอกาสติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ !
หากเราประมาทหรือละเลยจากการดูแลตนเองป้องกันตนเองจาก “ จุดเสี่ยง ” เหล่านี้
ที่สำคัญต้องอย่าลืม ! เช็คข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อให้รู้ว่าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงบ้าง