ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

สื่อภาพออนไลน์ ในตลาดคุณเสี่ยงรับเชื้อโรคอะไรบ้าง

ป้องกันโรคติดต่อ

สื่อภาพออนไลน์ โครงการโควิด-19

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ช่วยกันสู้โควิด,ป้องกันโรคติดต่อ,โควิด-19,ตลาด
28 ธันวาคม 2563

สื่อภาพออนไลน์ ตลาดไปได้ ! แต่ไปให้ปลอดภัย ต้องมีสติในการดูแลป้องกันตนเอง ระมัดระวังอยู่เสมอเมื่อต้องสัมผัสกับจุดเสี่ยงเหล่านี้..
ที่สำคัญต้องอย่าลืม ! เช็คข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อให้รู้ว่าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงบ้าง
ปลอดภัยไม่พลาด : สวมหน้ากาก – ล้างมือ – เว้นระยะห่าง