ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

สื่อภาพออนไลน์ ไปท่องเที่ยวคุณเสี่ยงรับเชื้อโรคอะไรบ้าง

ป้องกันโรคติดต่อ

สื่อภาพออนไลน์ โครงการโควิด-19

download 1,844
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ช่วยกันสู้โควิด,ป้องกันโรคติดต่อ,โควิด-19
28 ธันวาคม 2563

สื่อภาพออนไลน์ เดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ระวังจุดเสี่ยงเหล่านี้… !
และอย่าลืม ! เช็คข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ
เพื่อให้รู้ว่าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงบ้าง
ปลอดภัยไม่พลาด : สวมหน้ากาก – ล้างมือ – เว้นระยะห่าง