ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

สื่อภาพออนไลน์ ในห้างสรรพสินค้าคุณเสี่ยงรับเชื้อโรคอะไรบ้าง

ป้องกันโรคติดต่อ

สื่อภาพออนไลน์ โครงการโควิด

download 2,034
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ช่วยกันสู้โควิด,ป้องกันโรคติดต่อ,โควิด-19
28 ธันวาคม 2563

รวม 5 จุดเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังอยู่เสมอเมื่อไปเดินห้าง !
ไปห้างอย่างปลอดภัย.. เช็คข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อให้รู้ว่าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงบ้าง
ปลอดภัยไม่พลาด : สวมหน้ากาก – ล้างมือ – เว้นระยะห่าง