ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

หลังฉีด 30 นาที คอยสังเกตอาการ 7 วินาที

ป้องกันโรคติดต่อ

แอนิเมชั่น โครงการ-19

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ช่วยกันสู้โควิด,ป้องกันโรคติดต่อ,โควิด-19,วัคซีน
12 มีนาคม 2564

หลังฉีด 30 นาที คอยสังเกตอาการ 7 วินาที