ป้องกันโรคติดต่อ

สุขภาพกายใจ

มีโรคประจำตัวต้อง แจ้งก่อนฉีด 7 วินาที

ป้องกันโรคติดต่อ

แอนิเมชั่น โครงการ-19

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ช่วยกันสู้โควิด,ป้องกันโรคติดต่อ,โควิด-19,วัคซีน
12 มีนาคม 2564

มีโรคประจำตัวต้อง แจ้งก่อนฉีด 7 วินาที